[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan

SOU 2010:84. Med titeln:       Hedersrelaterad problematik i skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt. 

 

Skriften finns att läsa/ladda ner här hos regeringens hemsida.

 

====================

 

  

 

                        Egen litteratur

Under den här rubriken hittar du böcker, där Hans Lorentz har varit författare eller där han har skrivit böcker tillsammans med andra forskare. Dessutom har han genom åren också arbetat som redaktör för några omtalande pedagogiska antologier. Den senast publicerade titeln redovisas här nedan först. Mer info om varje bok far du genom att klicka på boktiteln.  

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

2016: 

Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.) 2.a och reviderade upplaga. Studentlitteratur, 281 sidor. ISBN 978-91-44-10973-2

 

Hans Lorentz: Svensk folkbildning - en introduktion: Hur det var förr och vad det kan betyda idag. 2. revidera upplaga. Interfuturum förlag, 150 sidor. ISBN 978-91-983225-0-7 

 

2015:

Hans Lorentz: Svensk folkbildning- en introduktion: Hur det var förr och vad det kan betyda idag. Interfuturum förlag, 150 sidor. ISBN 978-91-637-9353-0

 

2013:

Hans Lorentz: Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. Studentlitteratur, 200 sidor. ISBN 978-91-44-09495-3

  

2010: 

Hans Lorentz: Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige. Studiefrämjandet MittSkåne, 72 sidor. 

Möten i mångfaldens skola: Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz (red). Studentlitteratur, 202 sidor. ISBN 978-91-44-05490-2

Mehrdad Darvispour & Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz: Hedersrelaterad problematik i skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt. SOU 2010:84. ISBN 978-91-38-23474-7 

 

 

2009: 

Hans Lorentz: Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik. Studentlitteratur, 212 sidor. ISBN 978-91-44- 05150-5 

 

2007

Hans Lorentz: Talet om det mångkulturella i skolan och samhället: en analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen, 231 sidor. ISBN 978-91-628-7004-1 

 

2006:

Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.). 1.a upplaga, Studentlitteratur, 272 sidor. ISBN 91-44-04484-4

Mångkulturell folkbildning: pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle. Hans Lorentz (red.). Slutrapport från forskningsprojektet Mångkulturell bildning- om lärande och liv i folkbildningerns värld 2003-2005. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen, 254 sidor. ISBN 91-631-9294-2