[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Interfuturum har också startat ett eget förlag och 2016 kom den andra och rev. upplagan av boken Svensk folkbildning: en introduktion. Hur det var förr och vad det kan betyda idag.

 

 

Förlagets första bok handlar om det så typiskt svenska fenomen av folkbildning. Boken Svensk folkbildning: en introduktion riktar sig till dig som är nyfiken på vad begreppet folkbildning är för något.

Vad svensk folkbildning har haft för betydelse en gång i tiden och vad den kan ha för betydelse idag och i framtiden. 

                     Om interfuturum

Interfuturum är ett företag som i flera år har arbetat med kompletterande pedagogisk fortbildning. Eller som det numera heter pedagogisk kompetens-utveckling.

Sedan starten i slutet av 2006 har företaget varit verksam under ledning av Hans Lorentz, fil dr i pedagogik och lektor vid Lunds universitet. Som namnet vill ange så arbetar Interfuturum för det pedagogiskt interkulturella i skolan och samhället. Samtidigt som allt detta är inriktat på framtiden=futurum.   

                         

Pedagogisk kompetensutveckling har för interfuturum inneburit att Hans Lorentz genom åren har åkt omkring i landet, från norr (Luleå) till söder (Malmö). Där har han hållit i seminarier och föreläsningar för alla slags lärare och skolledare. Personal från grundskolor, gymnasieskolor eller folkhögskolor varit målgrupper för verkamheten.

Genom åren har Hans Lorentz skrivit några böcker inom hvudsakligen två områden.Det är dels inom folkbildning och dels inom området som kallas för mångkultur. Inom det sistnämda området har det blivit böcker om pedagogiskt arbete i dagens mångkulturella samhälle, dvs. utifrån interkulturella pedagogiska perspektiv. Mer om hans produktion genom åren, kolla här i Libris katalogen

Vill du veta veta mer om litteratur som handlar om interkulturellt pedagogiskt arbete från de senaste 15 åren? Här finns en litteraturförteckning fördelat på ett tjugotal olika inriktningar/ämnen, klicka på Litteratururval

Hans Lorentz arbetade på 1980-talet som skolbibliotekarie i Stockholms kommun, på 1990-talet som både flyktinginformatör i Kalmar kommun och som folkhögskollärare på två av Skånes många folkhögskolor. På 2000-talet var han engagerad som samordnare för Forum för interkulturell pedagogisk forskning vid Lunds universitet (2003-2006). År 2007 disputerade han i Lund på en avhandling om Talet om det mångkulturella i skolan och samhället, som är en analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. År 2009 arbetade han åt Skolverket som samordnare i ämnet Modersmål till en ny kursplan för Lgr 11.