[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

  

 

 

Interkulturella perspektiv, andra upplagan! 

 

Hösten 2016 har antologin Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer kommit ut med sin andra och helt reviderade upplaga. Första upplagan kom redan år 2006 men nu, tio år senare kommer den nya upplaga i en tid när interkulturella frågeställningar blivit allt viktigare.

Inte sedan andra världskriget har Europa och Sverige upplevt en liknande flyktingsituation. Det innebär att utbildning och pedagogik måste kunna förhålla sig till en verklighet som allt mer präglas av mångkulturalitet. Betydelsen av kunskap om olika interkulturella perspektiv i utbildningssammanhang är viktiga för att kunna förstå och förhålla sig till vår egen globaliserade och mångkulturella värld av idag.

I nästan varje skola i landet idag är det viktigt att veta hur verksamheten ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt. 

I den andra upplagan har vi försökt att hålla oss till kunskap om interkulturalitet och interkulturellt lärande i vårt pluralistiska samhälle, utifrån först och främst aktuella interkulturella pedagogiska perspektiv.

Det innebär att vi mer än tidigare betonar att interkulturell pedagogisk forskning i själva verket tillhör det som James Banks (2009) kallar för ett kunskapsområde som skapar transformativ akademisk kunskap- en kunskap som ofta avviker från den traditionella vedertagna akademiska kunskapen. Den tillhör inte heller den pedagogiska kunskap som förmedlas av massmedia eller som traditionellt produceras av staten och av olika myndigheter.

På sidan interkulturella perspektiv hittar ni en förteckning över vilka författare som har bidragit med vilken text till den andra upplagan av antologin.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svensk folkbildning - en introduktion är titeln på den andra och också aktuella boken som har författats av Hans Lorentz. Boken har undertiteln Hur det var förr och vad det kan betyda idag. Boken har 7 kapitel på totalt 147 sidor, har ISBN nummer 978-91-983225-0-7. Boken har kommit ut på interfuturum förlag i Helsingborg.

Boken riktar sig till dig som är nyfiken på vad begreppet folkbildning är för något. Den är inte en renodlad historiebeskrivning om folkbildning under 1800- och 1900-talet. I stället ges, så mycket som möjligt, en historisk beskrivning som idag kan upplevas som relevant genom att återkoppla den till dagens samhälle. Historia kan oftast förstås bättre om vi ser den i perspektiv till dagens samhälle och hur ungefär samma saker diskuteras eller upplevs idag.

Ni kan också här läsa två olika recensioner av boken.

En mer detaljerat innehåll av boken finns att läsa här.

====================================================