gallery/religionsdid

Interkulturell pedagogisk kompetens, andra och utökade upplagan från 2018!

 

Augusti 2018 kom boken Interkulturell pedagogisk kompetens ut i en andra och utökade upplaga. Första upplagan kom ut 2013 och fem år senare var det dags för den utökade andra upplagan. För idag har betydelse och kunskap om interkulturell kompetens bara blivit viktigare och viktigare.

Betydelse av kunskap om vår postmoderna tid och om olika interkulturella perspektiv i utbildningssammanhang är viktiga för att kunna förstå och förhålla sig til vår egen globaliserade och mångkulturella värld av idag. 

Sedan 2017 består den största minoritetsgruppen i landet av invånare från Syrien, ett land i mellanöstern och med en religion som avviker stort från den traditionella kristna religionen. Men också med ett språk och en kultur som skiljer sig mycket från vad majoriteten i landet är vana vid.  

Detta innebär att det ställs stora krav på hur utbildningssamhället kommer att handskas med utmaningarna av att integrera dessa nya invånare i våra skolor och i vårt svenska samhälle. I nästan varje skola i landet idag är det för samtliga lärare och skolledare viktigt att veta hur verksamheten ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt.

Boken Interkulturell pedagogisk kompetens bidrar med kunskap om hur detta ska kunna verkställas. Här finns också en detaljerad beskrivning av hur vi kan erhålla de tre olika kompetenser som tillsammans bildar en interkulturell pedagogisk kompetens. Det handlar om att både som lärare och elev gå igenom en pedagogisk process från dekonstruktion till interkulturell medvetenhet...

Mer info om boken finns på förlagets hemsida. se:

www.studentlitteratur.se/38192  

Mer info som berättar om boken finns här! 

 

 

 

 

Interkulturell religionsdidaktik: utmaningar och möjligheter. Olof Fanck & Peder Thalén (red.). Studentlitteratur, 2018.

 

Religion och religiös tro är mer närvarande i den offentliga debatten och i media än vad kanske någon hade kunnat tro ett antal decennier tillbaka. Styrdokument i skolans värld talar om vikten av att främja ett pluralistikt samhälle, inte minst genom att ge barn och unga förutsättningar att både utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och tillägna sig kunskap om hur en mångkulturell och mångreligiös samhällsgemenskap ska kunna stärkas. Det heter att eleverna ska ges beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.

I den här antologin skriver olika författare i totalt 14 kapitel om hur dagens lärare i religionskunskap ska kunna utveckla olika strategier för att föra samtal om bl.a. mångfald, etik, moral och värdegrund. 

I antologin bidrar Hans Lorentz och Bosse Bergstedt med ett avslutande kapitel som har titeln När interkulturella perspektiv möter religionsdidaktikens utmaningar. För alla som är intressade av religionsundervisning i dagens skola är den här boken ett måste.

Mer info om boken finns på förlagets hemsida, se: 

www.studentlitteratur.se/#39674

 

 

gallery/omslag andra uppl.