Interkulturell pedagogisk kompetens

 

                      Andra och reviderade upplaga, 2018

 

Augusti 2018 kom boken Interkulturell pedagogisk kompetens ut i en andra och utökade upplaga. Första upplagan kom ut 2013 och fem år senare var det dags för den utökade andra upplagan. Idag har betydelse och kunskap om interkulturell kompetens bara blivit viktigare och viktigare. Betydelse av kunskap om vår postmoderna tid och om olika interkulturella perspektiv i utbildningssammanhang är viktiga för att kunna förstå och förhålla sig til vår egen globaliserade och mångkulturella värld av idag. 

 

Sedan 2017 består den största minoritetsgruppen i landet av invånare från Syrien, ett land i mellanöstern och med en religion som avviker stort från den traditionella kristna religionen. Men också med ett språk och en kultur som skiljer sig mycket från vad majoriteten i landet är vana vid.  

Detta innebär att det ställs stora krav på hur utbildningssamhället kommer att handskas med utmaningarna av att integrera dessa nya invånare i våra skolor och i vårt svenska samhälle. I nästan varje skola i landet idag är det för samtliga lärare och skolledare viktigt att veta hur verksamheten ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt.

Boken Interkulturell pedagogisk kompetens bidrar med kunskap om hur detta ska kunna verkställas. Här finns också en detaljerad beskrivning av hur vi kan erhålla de tre olika kompetenser som tillsammans bidrar till en interkulturell pedagogisk kompetens.

 

Det handlar om att både som lärare och elev gå igenom en pedagogisk process från dekonstruktion till interkulturell medvetenhet...

Mer info om boken finns på förlagets hemsida. se:   www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/skola-7-gyvux/etik-och-mangfald/interkulturell-pedagogisk-kompetens/ 

Mer info som berättar om boken finns här! 


 

 

 

 

 

 

 

 

Interkulturell pedagogisk ompetens,

 

 

 

 

           Interkulturella perspektiv 

 

         pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer

 

            Andra och reviderade upplaga, 2016

 

ghfhjgfhfhjgfhfkgpfdsjsäpjgäfsdjgsfäjgsfdjgpsädfjäjdgsdggfsdsgsdgfsdfg

 

Redaktörer för den här boken är Hans Lorentz och Bosse Bergstedt. Den första upplagan av den här antologin kom ut redan år 2006 med samma redaktörer. Hösten 2016 kom  boken ut i en andra och helt reviderade upplaga.

 

Den andra upplagan har flera nya författare, delvis för att kunna presentera nya interkulturella pedagogiska perspektiv. Den här antologin har också totalt tio olika kapitel författade av totalt tio olika forskare.

 

Kunskap om interkulturella perspektiv är helt enkelt nödvändiga för att vi i pedagogiska sammanhang ska kunna förstå och förhålla oss till vår egen globaliserade och mångkulturella värld av idag. 

 

Mer info om boken finns på förlagets hemsida, se:

www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/skola-7-gyvux/etik-och-mangfald/interkulturella-perspektiv/

 

Mer info och recension finns här Interkulturella perspektiv 

Skriv din text här

 

 

Skriv din text här