Egen litteratur 

 

Här hittar du böcker, där Hans Lorentz varit ensam författare eller där han har skrivit böcker/avsnitt tillsammans med andra forskare. Här följer en redovisning av alla titlar. Den senast publicerade redovisas först. Mer info ska du kunna få genom att klicka på bokens titel. 

 

 

2023: Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. 3:e och utökade upplaga. Studentlitt., 246 sidor. ISBN 978-91-44-162096. 

2021: Interkulturella dimensioner: pedagogik för interkulturellt lärande. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red). Studentlitt., 257 sidor.

ISBN 978-91-44-14087-2.

2018: Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. 2:a och utökade upplaga. Studentlitt., 230 sidor. ISBN 978-91-44-12406-3.

2018Interkulturell religionsdidaktik: utmaningar och möjligheter. Olof Franck & Peder Thalén (red.). Studentlitt., 357 sidor.

ISBN 978-91-44-12072-0.

 

2016: Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red). 2:a  och reviderade upplaga. Studentlitt., 281 sidor. ISBN 978-91-44-10973-2.

2016: Svensk folkbildning - en introduktion: Hur det var förr och vad det kan betyda idag. 2:a reviderade upplaga. Interfuturum förlag, 150 sidor. ISBN 978-91-983225-0-7.

2015: Svensk folkbildning - en introduktion: Hur det var förr och vad det kan betyda idag. Interfuturum förlag, 150 sidor. ISBN 978-91-637-9353-0

2013: Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. 1:a upplaga, Studentlitteratur, 200 sidor. ISBN 978-91-44-09495-3.

2010: Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige. Studiefrämjandet MittSkåne, 72 sidor.

 

 

2010: Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz (red.). Studentlitt., 202 sidor. ISBN 978-91-44-05490-2.

2010: Mehrdad Darvispour & Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz. Hedersrelaterad problematik i skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt.  SOU 2010:84. ISBN 978-91-38-23474-7.

 

2009: Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik. Studentlitt., 212 sidor. ISBN 978-91-44-05150-5.

 

2007:Talet om det mångkulturella  i skolan och samhället: en analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. Lunds universitet, Pedagogiska instutionen, 231 sidor. ISBN 978-91-628-7004-1.

 

2006: Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.). Studentlitt., 272 sidor. ISBN 91-44-04484-4.

2006: Mångkulturell folkbildning: pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle. Hans Lorentz (red.). Slutrapport från forskningsprojektet Mångkulturell bildning - om lärande och liv i folkbildnmingens värld 2003-2005. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen, 254 sidor, ISBN 91-631-9294-2.