Egen litteratur 

Under den här rubriken hittar du böcker, där Hans Lorentz varit författare eller där han har skrivit böcker tillsammans med andra forskare. Eller där han i en antologi skrivit avsnitt ensam eller tillsammans med någon. Dessutom har han genom åren också arbetat som redaktör för några omtalade pedagogiska antologier. Här följer en redovisning av alla titlar. Den senast publicerade redovisas först. Mer info ska du kunna få genom att klicka på bokens titel. 

 

 

2018:

Hans Lorentz. Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. 2:a och utökade upplaga. Studentlitteratur,                230 sidor. ISBN 978-91-44-12406-3.

Interkulturell religionsdidaktik: utmaningar och möjligheter. Olof Franck & Peder Thalén (red.). Studentlitteratur, 357 sidor.              ISBN 978-91-44-12072-0.

 

2016: 

Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red). 2:a  och reviderade upplaga. Studentlitteratur, 281 sidor. ISBN 978-91-44-10973-2.

Hans Lorentz. Svensk folkbildning - en introduktion: Hur det var förr och vad det kan betyda idag. 2:a reviderade upplaga. Interfuturum förlag, 150 sidor. ISBN 978-91-983225-0-7.

 

 

 

2015:

Hans Lorentz. Svensk folkbildning - en introduktion: Hur det var förr och vad det kan betyda idag. Interfuturum förlag, 150 sidor.          ISBN 978-91-637-9353-0

 

2013:

Hans Lorentz. Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola. Studentlitteratur, 200 sidor. ISBN 978-91-44-09495-3.

 

2010:

Hans Lorentz. Att fånga folkbildning i dagens mångkulturella Sverige. Studiefrämjandet MittSkåne, 72 sidor.

Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz (red.). Studentlitteratur, 202 sidor. ISBN 978-91-44-05490-2.

Mehrdad Darvispour & Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz. Hedersrelaterad problematik i skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt.  SOU 2010:84. ISBN 978-91-38-23474-7.

 

 

2009:

Hans Lorentz. Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik. Studentlitteratur, 212 sidor. ISBN 978-91-44-05150-5.

 

2007:

Hans Lorentz. Talet om det mångkulturella  i skolan och samhället: en analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006. Lunds universitet, Pedagogiska instutionen, 231 sidor. ISBN 978-91-628-7004-1.

 

2006:

Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.). 1:a upplaga, Studentlitteratur, 272 sidor. ISBN 91-44-04484-4.

Mångkulturell folkbildning: pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle. Hans Lorentz (red.). Slutrapport från forskningsprojektet Mångkulturell bildning - om lärande och liv i folkbildnmingens värld 2003-2005. Lunds universitet, Pedagogiska institutionen, 254 sidor, ISBN 91-631-9294-2.