Om interfuturum

 

     Interfuturum är ett företag som i flera år har arbetat med kompletterande pedagogisk fortbildning. Eller som det numera

     heter kompetensutveckling.

 

     Sedan starten i slutet av 2006 har företaget varit verksam under ledning av Hans Lorentz, fil dr i pedagogik och senior             lektor vid Lunds universitet. Som namnet vill ange så arbetar interfuturum för det pedagogiska interkulturella i skolan             och samhället. Samtidigt som allt detta är inriktat på framtiden=futurum.  

 

 

     Pedagogisk kompetensutveckling har för interfuturum inneburit att Hans Lorentz genom åren har åkt omkring i landet,   

     från norr (Luleå) till söder (Malmö).Där har han hållit i seminarier och föreläsningar för alla slags lärare och skolledare.

     Personal från grundskolor, gymnasieskolor eller personal och elever (deltagare) från folkhögskolor har varit målgrupper

     för verksamheten.

 

     Genom åren har Hans Lorentz också skrivit några böcker inom huvudsakligen två områden. Det är dels inom folkbildning

     och dels inom området som kallas för mångkultur. Inom det sistnämnda området har det blivit böcker om pedagogiskt

     arbete i dagens mångkulturella samhälle, dvs utifrån interkulturella pedagogiska perspektiv. Mer om hans produktion

     genom åren, kolla här i Libris katalogen.

 

     Vill du veta mer om litteratur som handlar om interkulturellt pedagogiskt arbete från åren 2000–2014? Här finns en

     litteraturförteckning fördelat på ett tjugotal olika inriktningar(ämnen), klicka här på Litteratururval.

 

     Hans Lorentz arbetade på 1980-talet som skolbibliotekarie i Stockholms kommun, på 1990-talet som både

     flyktinginformatör i Kalmar kommun och som folkhögskollärare på två av Skånes många folkhögskolor.

     På 2000-talets första decennium var han engagerad som samordnare för Forum för interkulturell pedagogisk forskning             

     vid  Lunds universitet (2003–2006).

     År  2007 disputerade han i Lund på en avhandling om Talet om det mångkulturella i skolan och samhället, som är en               

     analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik, åren 1973–2006.     

     År 2009 arbetade han åt Skolverket som samordnare i ämnet Modersmål till en ny kursplan för Lgr 11.

     Åren 2009-2012 arbetade han som lektor i pedagogik vid Lunds universitet.

     År 2013 och i 65 års ålder var det så dags att bl.a.börja ett s.k.pensionärsliv...