Litteratururval  2000 - 2014

 

Här hittar du ett urval av svensk litteratur från 15 års forskningslitteratur utifrån interkulturella pedagogiska perspektiv. Förteckningen är totalt på 171 titlar, fördelad i tidsordningen och på 23 olika områden. Dessa områden/ämnen är:

 

 • allmänt/övergripande
 • elevens perspektiv
 • etnicitet
 • flerspråkighet
 • folkbildning
 • genus
 • historia
 • högskola
 • identitet
 • integration
 • kulturmöten
 • litteraturundervisning
 • lärarutbildning
 • matematik
 • musik
 • mångkulturell förskola
 • mångkulturell skola
 • normalitet
 • relation skola-förälder
 • religion
 • skolledarskap
 • svenska som andra språk
 • värdegrund-värdekonflik

 

Själva förteckningen är på 16 sidor som PDF-fil och den finns att läsa och finns fritt att kopiera här.

Meningen är att listan ska uppdateras år 2030.