Första upplagan av den här boken kom ut redan år 2006. Tio år senare, 2016 

     kom så den andra och helt reviderade upplagan. Den andra upplagan har 

     också flera nya författare, delvis för att kunna presentera nya interkulturella

     pedagogiska perspektiv.

     

     Den första upplagan presenterade en rad exempel på forskning som byggde på

     bl.a. socialkonstruktivistiska, poststrukturalistiska och postkoloniala   

     perspektiv. Konkret kom dessa perspektiv till uttryck genom olika former av

     dekonstruktion, textanalyser, diskursanalyser och livsberättelser. 

     

     Några av de nya perspektiven i den andra upplagan är kritisk vithetsteori,

     rasifieringsteori, normkritisk pedagogik, det posthumanistiska perspektivet

     samt den kunskapstypologi som bland annat utvecklar den transformativa

     akademiska kunskapen och ett transformativt lärande.

 

     Här följer en förteckning på de olika författare som skrivit de tio avsnitt som

     antologin innehåller.

 

     Hans Lorentz & Bosse Bergstedt. Interkulturella perspektiv: från modern till

     postmodern pedagogik.

 

     Kerstin von Brömssen. Identiteters konfigurationer: från att "vara" till att           "bli till".

 

     Pirjo Lahenperä. Nyanlända: utmaning för interkulturellt ledarskap. 

 

Laid Bouakaz. Föräldrasamverkan: ett mångfaldigt och komplicerat begrepp i dagen skola.

 

Zahra Bayati. Koloniala diskurser och rasifieringspraktiker: student i svensk lärarutbildning.

 

Hans Lorentz. Interkulturell pedagogisk kompetens: transformativ akademisk kunskap om integration i dagens skola.

 

Maria Borgström & Ana Graviz. Kan interkulturellt lärande bidra till fred i världen?: undersökning om fred, kreativitet och lärande.

 

Eva Saether. Musikundervisning för social utveckling och ökad integration: El Sisterna i Malmö.

 

Elisabeth Gerle. Medan klyftorna vidgas talar vi om värdegrund: om etiska samtal och moral i dagens skola.

 

Bosse Bergstedt. Att bli till i mångverklighet: ett posthumanistiskt perspektiv. 

 

Mer info om hur du kan köpa boken finns på förlagets hemsida se: www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/skola-7-gyvux/etik-och-mangfald/interkulturella-perspektiv/

En recension av boken finns att läsa här!