[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

          Litteratururval 2000 - 2014

 

Här hittar du ett urval av svensk litteratur från 15 års forskningslitteratur utifrån interkulturella pedagogiska perspektiv.  Förteckningen är totalt på 171 titlar, fördelad i tidsordning på 23 olika områden. Dessa områden/ämnen är:  

   • allmänt/övergripande
   • elevens perspektiv
   • etnicitet
   • flerspråkighet
   • folkbildning
   • genus
   • historia
   • högskola
   • identitet
   • integration
   • kulturmöten
   • litteraturundervisning
   • lärarutbildning
   • matematik
   • musik
   • mångkulturell förskola
   • mångkulturell skola
   • normalitet
   • relation skola-förälder
   • religion
   • skolledarskap
   • svenska som andra språk
   • värdegrund - värdekonflikt  

Själva förteckningen på 16 sidor finns separat att läsa och kopiera här som PDF-fil. Meningen är att listan ska uppdateras år 2020.