[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 Innehållet:

 Hans Lorentz & Bosse  Bergstedt - Interkulturella  perspektiv: från modern till  postmodern pedagogik

 

 Kerstin von Brömssen -  Identiteters  konfigurationer: från att  "vara" till att "bli till"

 

 Pirjo Lahdenperä -  Nyanlända: utmaning för  interkulturellt ledarskap

 

 Laid Bouakaz -  Föräldrasamverkan: ett  mångfaldigt och komplicerat  begrepp i dagens skola

 

 Zahra Bayati -          Koloniala diskurser och  rasifieringspraktiker: om att  vara student i svensk  lärarutbildning

 

 Hans Lorentz -  Interkulturell pedagogisk  kompetens:  transformativ  akademisk kunskap om  integration i dagens skola

 

 Maria Borgström & Ana  Graviz -  Kan interkulturellt  lärande bidra till fred i  världen?  undersökning om  fred,  kreativitet och lärande

 

 Eva Sæther -  Musikundervisning för  social    utveckling och ökad  integration: El Sistema i  Malmö 

 

 Elisabeth Gerle - Medan  klyftorna vidgas talar vi om  värdegrund: om etiska samtal  och moral i dagen skola 

 

 Bosse Bergstedt - Att bli till  i mångverklighet: ett  posthumanistiskt  perspektiv

 

Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer.  Succén från 2006, har nu kommit ut i en andra och helt reviderade upplaga. 10 kapitel, 281 sidor, Studentlitteratur, 2016.  

Information om hur att beställa exemplar hos förlaget finns här.

Reklam från förlaget om boken hittar ni här.

Läs här en recension om boken!