[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Hans Lorentz: Interkulturell pedagogisk kompetens.

  

Med boken Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola har Lorentz ett huvudmål och det är att ge interkulturell pedagogisk kompetens en plats i pedagogiska sammanhang och skolan. Boken är indelad i tre delar och ger olika perspektiv på vårt mångkulturella samhälle och den globala värld vi lever i idag. En viktig diskussion förs kring vad det är som möjliggör samarbetet i pedagogiska miljöer mellan individer med olika kulturella bakgrunder. Hur kan vi öka integration och motarbeta segregation? Lorentz beskriver i Interkulturell pedagogisk kompetens  vägar att gå. Budskapet är angeläget och positivt.Boken riktar sig till lärarstuderande och verksamma lärare och skolledare.

av lektör Henric Ahlgren i BTJ häfte 14107026.     

 

Tillbaka till sida med info om den här boken.