[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

  Hans Lorentz: Svensk folkbildning - en introduktion.

 

Ur: Recension av lektör Ola Svård i BTJ-häfte 2016 - Nr 5.

Här beskriver Hans Lorentz, lektor Lunds universitet, folkbildning ur ett skandinaviskt, företrädesvis svenskt perspektiv. Lorentz, författare till flera böcker med pedagogisk inriktning, inleder med en diskussion av begreppen utbildning, bildning och kunskap och skildrar sedan fenomenet folkbildning - eller som det först kallades, folkuppfostran och folkupplysning - under det halvtannat sekel som det funnits. Texten är indelat i sju kapitel som huvudsakligen kronologiskt tecknar folkbildningens framväxt organisatoriskt och idémässigt, och fokus ligger på verksamheten inom folkhögskolor, studiecirklar och studieförbund i Sverige.  Lorentz följer utvecklingen fram till idag. Han är även framåtblickande, och visar med många belysande exempel folkbildningens successiva förändring i förutsättningar, karaktär och utformning - inte minst som följd av stramare ekonomiska ramar och krav på nyttotänkande. Detta är något som framtvingat en mer företagsmässig hantering och retorik hos många studieförbund. Framställningen är koncis, faktarik och överskådlig.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ur: Boktips - Studiefrämjandets tidning Cirkeln 2016 - nr 2.

Begripligt intressant om folkbildning

Vad är folkbildning? Ja det är väl…ja vad är det egentligen? I boken Folkbildning- en introduktion ger Hans Lorentz en 142 sidors genomgång över folkbildning historia, nutid och framtid. Hans Lorentz är lektor i pedagogik vid Lunds universitet och har inte skrivit en historiebok i klassisk mening, utan historien sätts i samband med samhällsutvecklingen just nu. Det gör  det hela både relevant och intressant. Och framför allt är det lättbegripligt. Bildande sommarläsning för dig som är nybörjare i folkbildningens värld eller allmänt samhällsintresserad.