[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

                   Interkulturella perspektiv:

          pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer

 

Första upplagan av den här boken kom ut för tio år sedan. Mycket har hänt inom det aktuella ämnesområdet varför en uppdatering är motiverad. Denna upplaga är en omarbetad version med delvis helt nya texter.  Författarna är alla forskare på hög nivå vid olika lärosätten i landet och skriver om sina specialområden och forskningsresultat. Det interkulturella perspektivet blir belyst från olika infallsvinklar, allt ifrån föräldrasamverkan i mångkulturella skolor till musikundervisning för ökad integration. Men även mer övergripande frågor om samhällsutveckling, värdegrund och fred i världen behandlas. Det är intressant och viktig kunskap som förmedlas, högaktuell för verksamma i skolans värld. Såväl rektorer, lärare och lärarstudenter behöver fördjupa sig i dessa frågor för att på sakliga grunder kunna ta ställning och föra diskussionen om mångkulturella lärandemiljöer vidare.  Texterna har lite olika nivåer - vissa är mer teoretiskt akademiska än andra. 

 

av lektör Elisabeth Sörhuus i BTJ häfte nr 23, 2016.     

 

Tillbaka till sida med info om den här boken.